Midomo

 

Met een open blik en een lach kijken naar gezondheid.   Passie voor mondzorg.

 

Midomo richt zich in eerste instantie op training en advisering rondom mondzorg voor ouderen.  Ook wordt Midomo gevraagd om groepen te begeleiden in het evalueren van hun eigen functioneren. Soms treedt Midomo op als coach voor medewerkers in de gezondheidszorg.

 

Midomo bestaat sinds maart 2009 en is eigendom van Dieni Masman.

Zij heeft Midomo opgericht om haar werk dat zij 9 jaar uitvoerde bij  het gezondheidsinstituut NIGZ voort te kunnen zetten.

Vanwege overheidsbezuinigingen kon het NIGZ het onderwerp mondzorg niet meer onder haar hoede houden. Dieni, als een van de eerste mondhygiënisten gewend om te pionieren, nam de uitdaging aan om in een eigen bedrijf de mondzorg voor ouderen een plaats te geven. Zonodig biedt zij ook ondersteuning bij mondzorg voor andere doelgroepen.

Een brede ervaring op het terrein van gezondheidsvoorlichting maakt dat ze openstaat voor nieuwe uitdagingen.

 

Dieni Masman


Dieni Masman-Kappert is sinds 1974 mondhygiënist en heeft ervaring opgedaan in diverse tandartspraktijken, het onderwijs en bij voorlichtingsinstanties. Zij was van mei 2000 tot maart 2009 werkzaam bij het NIGZ als seniorprojectmedewerker mondgezondheid, met aandachtsgebied ouderen. Nu heeft zij haar eigen bedrijf: Midomo, training in gezondheid, waarin zij haar werkzaamheden voortzet. Alle producten en diensten op het terrein van mondzorg ouderen zijn door het NIGZ aan haar overgedragen.

Zij heeft voor verzorgenden de cursus “Mondzorgcoördinator" ontwikkeld en al zo’n 150 cursisten hebben bij haar de cursus gevolgd. Ook de vervolgcursus “Klinische les en didactische vaardigheden” en het werkplekbezoek zijn  producten van haar hand. De reacties van deelnemers zijn zeer positief (zie citaten).

Naast deze scholing voor verzorgenden geeft zij ook workshops aan verpleeghuisartsen, logopedisten en leidinggevenden in instellingen. Het is ook mogelijk een adviesgesprek aan te vragen over hoe de mondzorg in een verpleeg- of verzorgingshuis aan te pakken.

Dieni Masman heeft over het onderwerp mondzorg voor ouderen al diverse keren gesproken op symposia. Het verzorgen van een lezing, studiemiddag of -avond voor medewerkers van verpleeg- en verzorgingsinstellingen behoort ook tot haar werkzaamheden.  

De goed ontvangen training over mondzorg ouderen voor een tandartsenpraktijk en  voor een groep van mondhygiënisten zijn de nieuwste producten van haar hand. Ze is op landelijk niveau betrokken gewest bij onderzoeken, richtlijnen e.d. In 2009 en 2010 geeft zij workshops over best practices in het kader van het implementatietraject van de Richtlijn Mondzorg door de NVVA.

Ze  is bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie en voorzitter van de projectgroep ouderenzorg van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten.

Dat zij zich niet alleen richt op de mondzorg voor ouderen moge blijken uit haar medewerking aan een bijscholing voor consultatiebureauartsen over gezondheidsvoorlichting en laaggeletterdheid. Daarnaast verzorgt zij ook evaluatiebijeenkomsten voor groepen mondhygiënisten die zich bezighouden met intercollegiale toetsing.

Voor de toekomst liggen er ook al plannen.

Samen met collega’s uit de gehandicaptensector wordt bekeken of de cursus mondzorgcoördinator geschikt gemaakt kan worden voor begeleiders en verzorgers van verstandelijk gehandicapten.

Een grote wens is de mondverzorging in de Thuiszorg een betere plek te geven.      

 

Citaten van cursisten:
 

‘Het enige dat je kent, is de bak met Steradent. Nu weet ik dat het anders kan en pluk daar ook zelf de vruchten van.’

 

‘Ik ben al 25 jaar verzorgende en heb al die tijd niet geweten hoe belangrijk mondverzorging bij sondevoeding is.’

 

“Voor collega’s een klinische les verzorgen vond ik er eng. Na de cursus weet ik hoe ik het moet aanpakken en waar mijn eigen kracht ligt’

 

‘Het was een eye-opener om een deskundige bij mij op de afdeling te ontvangen. Ze gaf echt praktische tips die ik direct in de praktijk kon brengen’

 

‘Op een coachende manier liet Dieni ons zien waar het probleem met de mondverzorging van onze cliënt werkelijk lag’